Επαγγελματικές κάρτες, επιστολόχαρτα, εταιρικές παρουσιάσεις

Το έντυπο υλικό εξακολουθεί να είναι ένα σημαντικό κομμάτι των επαγγελματικών συναλλαγών. Το τμήμα του εντύπου λοιπόν συνεργάζεται στενά με το δημιουργικό ιστοσελίδας, ώστε τα πίξελ να μεταφερθούν επιτυχώς στο χαρτί.

Το εύρος όσων μπορούμε να κάνουμε - καταλόγους, φυλλάδια, αφίσες, διαφημιστικές πινακίδες, πανό, εταιρικά επιστολόχαρτα, επαγγελματικές κάρτες - ή του υλικού που χρησιμοποιούμε - χαρτί, ύφασμα, γυαλί, κτλ. - είναι τεράστιο.

  1. 1
  2. 2
2013 © Created by pureblack